Προστέθηκαν νέες φωτογραφίες

“I’d rather eat pasta and drink wine than be a size zero”- Sophia Loren

www.facebook.com/photo.php